Tönnies-livestock Denmark

Tönnies-Livestock Denmark er en del af den familie ejede Tönnies koncern. Som udgør den tyske afdeling, bestående af hovedkontoret og slagteriet i Rheda samt Tönnies-Livestock Tyskland. Den danske afdeling består, udover os, af slagterierne SB Pork og Tican Fresh Meat. Derudover ejer koncernen flere slagterier rundt om i Europa.

Om os

Firmaet blev grundlagt i 2016 og er lokaliseret i Brørup ved siden af SB Pork. Vores funktion er at samarbejde med slagterierne i Danmark og Tyskland samt, vores tyske modpart, Tönnies-Livestock Tyskland. Det gør vi ved at levere smågrise til vores slagtesvin producenter i Danmark og ligeledes levere smågrise til slagtesvin producenterne, der leverer til de tyske slagterier, blot i gennem Tönnies-Livestock Tyskland. På den måde prøver vi at få en bedre indsigt i hvor grisene, der ender på slagterierne stammer fra og hvordan deres liv har været. Og på den måde sikre at dyrevelfærden er i top.

Udover indlandshandlen, vi har med vores slagtesvinproducenter, og det vi eksporterer til vores tyske slagtesvinproducenter, går en stor del af vores omsætning til eksport til det resten af Europa.

Som virksomhed stræber vi efter at give alle vores leverandører en samlet total løsning:

  • T= Tönnies Livestock
  • O= Omsætnings garanti
  • T= Total Pakkeløsning
  • A= Alternativ
  • L= Langsigtet Samarbejde

Tican FreshMeat

Gå til Tican her: http://www.tican.dk/

Grisebørsen

Gå til Grisebørsen herwww.grisebors.toennies-livestock.dk

Tönnies Livestock (Tyskland)

Gå til Tönnies Livestock (Tyskland) her: Tønnies hjemmeside

Vil du være med i top
så ring os op

Køb og sælg, dine grise på Tönnies-livestock Grisebørsen